Strawall paneel on looduslikest materjalidest toodetud ehitusplokk, millega on võimalik kvaliteetse sisekliimaga säästlike hooneid kiirelt ning tõhusalt püstitada. Strawall paneeliga on tagatud ajaloost tuntutd põhumajade positiivsed omadused ilma liigse aja- ja töökuluga. Paneele on võimalik tellida kolmes erinevas paksuses:

Strawall standard 400- paneeli sügavus 415mm, U-0,13 W/(m2k)

Strawall standard 300- paneeli sügavus 365mm, U-0,14 W/(m2k)

Strawall light- paneeli sügavus 265, U-0,19 W/(m2k)

Paneelide mõõtudele lisandub välis- ja siseviimistlusmaterjalide kihid. Ökoplokke on võimalik tellida viimistletud kujul, lisada on võimalik puitkiudplaatide näol lisasoojustus, mille kasutamisega on võimalik saavutada täiendav soojapidavus.


 

Selleks, et ehitada energitõhusaid ja säästlikke hooneid on arendatud ehitusmaterjale pikalt, kuid arendustööde käigus on
välja töötatud materjale, mida ei ole võimalik pidada säästlikeks just nende tootmisel tekkinud kasvuhoonegaaside tõttu. Hooneid ehitatud nendest materjalidest võib pidada energiatõhusateks, kuid mitte säästlikeks. 39% maailma heitgaasidest tuleb ehitussektorist ning hoonetest. 
Säästlikud, loodust hoidvad ning ökoloogilised ehitusviisid on saadaval olnud juba üle sajandi, kuid ei ole kättesaadavad kõigile, sest sageli on tegu väga töö- ja ajamahuka protsessiga. Hauseco on Strawalli ökopaneeli arendades leidnud viisi, kuidas tuua põhumajade ja muude ökoloogiliste hoonete head omadused enamate inimesteni. Strawall paneeli peamised eelised:
  • Negatiivne CO2 jalajälg - m2 Strawall paneeli säästab hoone ehitamisel kuni 200kg CO2 heitmeid toote eluea jooksul.
  • Parim võimalik sisekliima - kasutatud ökoloogilised materjalid toetavad ruumide sisekliimat viisil, mis tehismaterjalidele ei ole võimalik. 
  • Energiatõhus - Strawall ökopaneeliga on võimalik saavutada hoone tarindite soojusjuhtivuseks U-0,13 W/(m2k).
  • Kiire ja lihtne paigaldus - Ökopaneelide paigaldamisega on võimalik hoone karp püsti saada 2-3 päevaga.
  • Vähem lenduvaid ühendeid.
  • Ökoloogilised materjalid.
  • Jäätmevaba ehitus.
  • Tulekindlus.
  • Kohandatav.